Lopende veilingen op www.duivenveilingen.nl

Geplaatst op 8 november 2017 om 00:09

Momenteel lopen de volgende veilingen op Duivenveilingen.nl

P.Out & Zoon - Hilversum

Exclusief dagfond - Kampen

Bep Mosterd - Apeldoorn

Wijan Smit - Wierden

 

P.Out & Zoon - Hilversum

01 | NL14-1787421 - Zoon Wondertol 13e Ablis 17.747d

03 | NL14-1787438 - Dochter 13-353 6e NPO Chateauroux

08 | NL16-1362621 - Dochter The Rock 6e NPO Bergerac

19 | NL12-1429814 - 6e NPO Bourges

20 | NL11-1490191 - Halfbroer 3e Nationaal Troyes

26 | NL11-1490334 - Halfbroer 3e Nationaal Troyes

31 | NL13-1008021 - 100% Gaby Vandenbeele

Einde veiling zondag 12 november 19:00 uur

 

Exclusief dagfond - Kampen

01 | NL16-1097632 - Zoon Gucci (Mark v.d Berg)

03 | NL16-1097628 - Special Cape x Dochter Armani (Mark v.d Berg)

05 | NL16-1097645 - 1e NPO Chateaudun x Dochter Nina

07 | NL16-1098399 - Dochter Bolero 1e Nat.Chateauroux 10.891d

09 | NL13-1960273 - Zoon 2e NPO Bourges Rechtstreeks Hans Hak

10 | NL14-1753695 - Broer Lorena 2e WHZB'12 duivinnen

Einde veiling zondag 12 november 20:00 uur 

 

Bep Mosterd - Apeldoorn (6 rechtstreekse Pieter Veenstra )

01 | NL10-1082725 - Amazing Star x Dochter Mr.Blue

02 | NL11-1330812 - Zoon Dirky x Kristel Blue (Mr.Blue x Kristel)

03 | NL11-1330813 - Zoon Dirky x Kristel Blue (Mr.Blue x Kristel)

04 | NL11-1330815 - Zoon Dirky x Power Lady

05 | NL11-1330816 - Zoon Champ 49 x Dochter Mr.Blue

06 | NL11-1330817 - Zoon Champ 49 x Dochter Mr.Blue

Einde veiling zondag 19 november 19:00 uur

 

Wijan Smit - Wierden

01 | NL12-5213603 - Dochter Zwart Goud x Kld. Minerva

03 | NL13-1736460 - De Jonge Barcelona x Jennie

04 | NL13-1695770 - Zoon Super van Geel x Dochter Super van Geel

06 | NL14-1558190 - Zoon Olympic Romee x Dochter Rood Vinkenborgje

08 | NL14-1540543 - Zoon van Rooie Japie x Rooie Mien

09 | NL14-1540612 - De Jonge Barcelona x Zus Jacky Jelle Jellema

10 | NL14-1540622 - Zoon Zwart Goud x Rooie Annie

Einde veiling zondag 19 november 20:00 uur

 

www.duivenveilingen.nl