Verkoop De Kroonduif - Deel 1

Geplaatst op 30 oktober 2018 om 17:48

De Kroonduif Deel 1 Verkoop van 16 duiven in deel 1 van "De Kroonduif" 

In dit deel vele nakomelingen van:

NL10-1499263 "De Klasbak"
1e NPO Chateaudun 10.198d
1e Duffel 3.588d
4e NPO Orleans 6.332d (TXT)
6e Strombeek 4.442d
10e Bourges 5.279d

01 | NL15-1498036 - Pinto zoon Vale Geeloger Vos

02 | NL16-1332734 - Broer Chanel (Veenstra) x Zus Epke 1e 27.965d

03 | NL16-1332838 - Super Inteelt Kannibaal (Anton Ruitenberg)

04 | NL16-1332926 - Klnz Teletubbie (3x TXT) x 1/2 zus Blue Girl

05 | NL18-1702007 - Inteelt Kannibaal (Ruitenberg) x Dochter Klasbak

06 | NL18-1702008 - Inteelt Kannibaal (Ruitenberg) x Dochter Klasbak

07 | NL18-1702011 - Klnz Okidoki (A.Dijkstra) x Dochter Energy

08 | NL18-1702019 - Zoon 1e Nat.Chateauroux x Dochter Klasbak

09 | NL18-1702041 - Inteelt Kannibaal (Ruitenberg) x Docher Klasbak

10 | NL18-1702070 - Don Juan 1e Peronne 4.633d x Inteelt Kleine Dirk

11 | NL18-1702073 - Inteelt Kannibaal (Ruitenberg) x Halfzus 6x 1e !!

12 | NL18-1702076 - Zoon Okidoki (A.Dijkstra) x Inteelt Jan (Heremans)

13 | NL18-1702077 - Zoon 1e Nat.Chateauroux x Dochter Klasbak

14 | NL18-1702108 - Klnz Okidoki (A.Dijkstra) x Dochter Energy

15 | NL18-1702121 - Zoon Klasbak 1e Nat.Chateauroux x Inteelt Kannibaal

16 | NL18-1702123 - Inteelt Kannibaal (Ruitenberg) x Dochter Klasbak

http://www.duivenveilingen.nl/veilingen/28030617-22e6-4e68-bb61-915eca511417/de-kroonduif-deel-1

www.duivenveilingen.nl

info@duivenveilingen.nl